(1)
Nurliana, N.; Aini, N. DAMPAK GADGET TERHADAP KOMUNIKASI ORANG TUA DAN ANAK DALAM KELUARGA DI TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN LUT TAWAR. JAS 2021, 5, 101-109.