Idhaudin, Abdul Jabar, Akhmad Alim, and Abdul Hayyie Al Kattani. 2019. “PENERAPAN MODEL PENDIDIKAN AKHLAK SYAIKH UTSAIMIN DI SDIT AL-HIDAYAH BOGOR”. Jurnal As-Salam 3 (3):53-66. https://doi.org/10.37249/as-salam.v3i3.137.