Nurliana, Nurliana, and Nurul Aini. 2021. “DAMPAK GADGET TERHADAP KOMUNIKASI ORANG TUA DAN ANAK DALAM KELUARGA DI TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN LUT TAWAR”. Jurnal As-Salam 5 (1):101-9. https://doi.org/10.37249/assalam.v5i1.247.