[1]
A. J. Idhaudin, A. Alim, and A. H. Al Kattani, “PENERAPAN MODEL PENDIDIKAN AKHLAK SYAIKH UTSAIMIN DI SDIT AL-HIDAYAH BOGOR”, JAS, vol. 3, no. 3, pp. 53–66, Dec. 2019.